EU-traktatens anvendelse på grupper av vertikale avtaler og samordnet opptreden