Euroforordningen om betalinger over landegrensene: endringsbestemmelser