Europeisk befolkningsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser