Europeisk overvåknings- og informasjonssystem for skipstrafikk: endringsbestemmelser