Europeisk register over godkjente typer jernbanekjøretøy