Europeisk samarbeidsutvalg: transnasjonale informasjons- og konsultasjonsrettigheter