Europeisk sosialstatistikk: endringsbestemmelser om datainnsamling for arbeidskraftundersøkelsen i 2026