Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om kvalitetsrapporter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2180 av 16. desember 2019 om spesifisering av ordninger for og innholdet i kvalitetsrapportene i henhold til parlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2180 of 16 December 2019 specifying the detailed arrangements and content for the quality reports pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) De nærmere ordninger for og indholdet i kvalitetsrapporter, herunder oplysninger om metoden for vurdering af opfyldelsen af præcisionskravene, fastlægges af Kommissionen i forbindelse med de data, som medlemsstaterne skal indberette til Eurostat.

(2) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.12.2019
Anvendelsesdato i EU
09.01.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet