Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på IKT-området for referanseåret 2024