Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på IKT-området for referanseåret 2024

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/1797 av 7. juli 2023 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 ved å spesifisere antall og titler på variablene i undersøkelsen om bruk av IKT i husholdningene for referanseåret 2024

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1797 of 7 July 2023 supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and titles of the variables for the use of information and communication technologies statistics domain for reference year 2024

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.9.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen)

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council of 10 October 2019 establishing a common framework for European statistics relating to persons and households, based on data at individual level collected from samples, amending Regulations (EC) No 808/2004, (EC) No 452/2008 and (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council, and repealing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EC) No 577/982, and in particular Article 6 (1) thereof,

Whereas:
In order to cover the needs in statistics for the relevant detailed topics set out in Annex I to Regulation (EU) 2019/1700, the Commission should specify the number and titles of the variables for the dataset in the use of information and communication technologies domain for reference year 2024,

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
07.07.2023
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
07.07.2023
Anvendelsesdato i EU
11.10.2023

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet