Europeisk statistikk: kvalitetskontrollsystemet i forbindelse med kjøpekraftspariteter