Europeisk statistikk: kvalitetskontrollsystemet i forbindelse med kjøpekraftspariteter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 193/2011 av 28. februar 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1445/2007 med hensyn til systemet for kvalitetskontroll som skal benyttes for kjøpekraftspariteter

Commission Regulation (EU) No 193/2011 of 28 February 2011 implementing Regulation (EC) No 1445/2007 of the European Parliament and of the Council as regards the system of quality control used for Purchasing Power Parities

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I forordning (EF) nr. 1445/2007 fastsættes fælles regler for indberetning af basisoplysninger om købekraftpariteter og for beregningen og offentliggørelsen heraf.

(2) Minimumskvalitetsstandarderne for de basisoplysninger, som medlemsstaterne skal indberette, mindstekvalitetskravene til validering af resultaterne af prisundersøgelserne og kravene til rapportering og evaluering fremgår af afsnit 5 i bilag I til forordning (EF) nr. 1445/2007.

(3) Der er behov for, at de fælles kvalitetskriterier og strukturen i kvalitetsrapporterne præciseres yderligere.

(4) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
28.02.2011
Anvendelsesdato i EU
21.03.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 25.2.2016, p. 790-791
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.07.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.07.2013
Anvendes fra i Norge
04.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0193
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro