Europeiske arbeidskraftundersøkelse 2019: tekniske spesifikasjoner