Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2016-2018: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr.1397/2014 av 22. oktober 2014 om endring av forordning (EU) nr. 318/2013 om vedtak av programmet med ad hoc-moduler for årene 2016 til 2018 til bruk i stikkprøveundersøkelsen vedrørende arbedsstokken som er omtalt i rådsforordning (EF) nr. 577/98

Commission Delegated Regulation (EU) No 1397/2014 of 22 October 2014 amending Regulation (EU) No 318/2013 adopting the programme of ad hoc modules, covering the years 2016 to 2018, for the labour force sample survey provided for by Council Regulation (EC) No 577/98

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens begrunnelse, engelsk utgave)

CONTEXT OF THE DELEGATED ACT

Regulation (EU) No 545/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Council Regulation (EC) No 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community modified Regulation (EC) No 577/98 in order to align it to the distinction between delegated and implementing act s introduced by the Lisbon Treaty and introduce d a provision on the financing of ad hoc modules.

When aligning the powers attributed to the Commission in Regulation (EC) N o 577/98 to the new institutional context, the legislator, inter alia, established that additional information should be included in the programme of ad hoc modules. As a result, the Commission is now required to include additional information in its progr amme of ad hoc modules. The existing programme of ad hoc modules, covering the years 2016 to 20
18, should therefore be amended accordingly.

The new ad hoc sub-modules take account of the Europe 2020 strategy and its flagship initiative ‘Youth on the Move’, the Commission Communication on a ‘Youth Opportunities Initiative’ , the 2012 Commission Communication ‘Towar ds a job-rich recovery’ and the strategy for equality between women and men, covering the period 2010-2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
22.10.2014
Anvendelsesdato i EU
19.01.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1397
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro