Europeiske arbeidskraftundersøkelser: gjennomføringsbestemmelser om spesifikasjoner for ad hoc-modulen for 2005 om forenlighet mellom yrkesaktivt liv og familieliv