Europeiske langsiktige investeringsfond: utfyllende bestemmelser