Europeiske venturekapitalfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter