EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologi: forenklinger i kontraktbetingelsene