EUs karbongrensejusteringsmekanisme: rapporteringsplikt