EUs ordning for sivil beredskap: forlengelse av beredskapspoolen rescEU for 2025-2027