EUs ordning for sivil beredskap: opprettelse og organisering av kunnskapsnettverket