EUs program for radiofrekvensforvaltning: gjennomføringsbestemmelser om oversikt over frekvensbruk