EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horisont 2020: regler for deltakelse og resultatspredning