EUs referanselaboratorier for krepsdyrsykdommer, rabies og bovin tuberkulose