EUs referanselaboratorium for fiske- og krepsdyrsykdommer: endringsbestemmelser