EUs yttergrensefond (2007-2013): gjennomføringsbestemmelser