Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak