Farlig godsdirektivet: teknisk og vitenskapelig ajourføring