Farlige stoffer: forbud mot produksjon for eksport av kjemikalier forbudt i EU