Fartsskriverforordningen: endringsbestemmelser om ombordmontert veieutstyr