Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om tekniske spesifikasjoner for smarte ferdsskrivere

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/799 med hensyn til konstruksjon, testing, installasjon og inspeksjon av smarte ferdsskrivere og deres komponenter

(In preparation) Commission Implementing Regulation amending Implementing Regulation (EU) 2016/799 as regards the requirements for the construction, testing, installation and inspection of smart tachographs and their components

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 25.2.2021 med tilbakemeldingsfrist 25.3.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 25.2.2021)

Vejtransport: tekniske specifikationer for næste generation af takografer

Takografer er anordninger, som bruges til at registrere lastbilchaufførers aktivitet. Denne foranstaltning fastsætter nye tekniske specifikationer for "intelligente" takografer, som skal monteres i køretøjer fra august 2023. De nye specifikationer:

• forbedrer overvågningen af køre- og hviletider

• bidrager til at håndhæve reglerne om cabotagekørsel og udstationering af arbejdstagere

• registrerer køretøjets position ved grænseovergange og ved pålæsning og aflæsning

• gør det vanskeligere at manipulere takograferne.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 25 februar 2021 - 25 marts 2021 (midnat, dansk tid)

Udkast til gennemførelsesforordning - Ares(2021)1485518

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
25.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet