Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser