Felles avgiftsordning for flysikringstjenester: endringsbestemmelser: gjenomføringsbestemmelse om manglende overholdelse av enhetspriser

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om manglende overholdelse av enhetspriser for avgiftssoner for 2015 i henhold til artikkel 17 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 391/2013

(Draft) Commission Implementing Decision on the non-compliance of unit rates for charging zones for 2015 under Article 17 of Implementing Regulation (EU) No 391/2013

Siste nytt

Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 19.12.2014

Nærmere omtale

Red. anm.: Utkastet er ikke tilgjengelig på Kommisjonens nettsider.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.12.2014
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet