Felles europeisk jernbaneområde: bruk av kapasitet for infrastruktur