Felles format for oppholdstillatelser til personer fra tredjeland (endring)