Felles metode for dokumentasjon av miljømessig fotavtrykk av livsløpet til produkter og virksomheter