Felles regler for europeisk luftfart: ajourføring av henvisninger til miljøkrav

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 7. april 2021 om endring av forordning (EU) nr. 748/2012 med hensyn til ajourføring av henvisningene til miljøkravene

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) …/... of 7 April 2021 amending Regulation (EU) No 748/2012 as regards updating the references to the environmental protection requirements

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 7.4.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionen har den [...] vedtaget delegeret forordning [...] om ajourføring af henvisningerne til de bestemmelser i Chicagokonventionen, der indeholder miljøbeskyttelseskravene.

(2) Andre luftfartøjer end ubemandede luftfartøjer og deres motorer, propeller, dele og ikkefastmonteret udstyr skal overholde nævne miljøbeskyttelseskrav fra den 1. januar 2021.

(3) Henvisningerne til miljøbeskyttelseskravene i Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 bør ajourføres.

(4) Forordning (EU) nr. 748/2012 bør derfor ændres.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er baseret på udtalelse nr. 03/2020 afgivet af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) i overensstemmelse med artikel 76, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet