Felles regler for europeisk luftfart: ajourføring av henvisninger til miljøkrav