Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser