Felles regler for sivil luftfart: endringer inkludert bestemmelser om offshore helikopteroperasjoner