Felles regler for sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner