Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser for kommersielle operasjoner