Felles regler for sivil luftfart: korrigering av gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner