Felles regler for sivil luftfart: oppdatering av regelverket for luftfartsoperasjoner og luftdyktighet