Felles regler for sivil luftfart: rettelse til tyske språlversjoner av gjennomføringsbestemmelser om ballong- og seilflygning

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1874 av 25. oktober 2021 om retting av de tyske språkversjonene av forordning (EU) 2018/395 om gjennomføringsbestemmelser for flygning med ballonger og flygebesetningssertifikater til ballonger og av gjennomføringsforordning (EU) 2018/1976 om gjennomføringsbestemmelser for operasjon av seilfly og flygebesetningssertifikater til seilfly

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1874 of 25 October 2021 correcting the German language versions of Regulation (EU) 2018/395 laying down detailed rules for the operation of balloons as well as for the flight crew licensing for balloons, and of Implementing Regulation (EU) 2018/1976 laying down detailed rules for the operation of sailplanes as well as for the flight crew licensing for sailplanes

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den tyske sprogudgave af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/395 (2) indeholder fejl i del-BFCL, Subpart BPL, punkt BFCL.125 BPL(a) og BFCL.145 BPL(e), i bilag III, som ændrer tekstens betydning.

(2) Den tyske sprogudgave af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1976 (3) indeholder lignende fejl i del-SFCL, Subpart SPL, punkt SFCL.125 SPL(a) og SFCL.145 SPL(e), i bilag III, som ændrer tekstens betydning.

(3) Den tyske sprogudgave af forordning (EU) 2018/395 og gennemførelsesforordning (EU) 2018/1976 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt.

(4) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 127 i forordning (EU) 2018/1139 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.10.2021
Anvendelsesdato i EU
15.11.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet