Felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og - vurdering for jernbane: endringsbestemmelser