Felles standarder for sivil luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om bombehunder

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 573/2010 av 30. juni 2010 som endrer forordning (EU) nr. 185/2010 om detaljerte tiltak til gjennomføring av grunnleggende felles standarder for luftfartssikkerhet

Commission Regulation (EU) No 573/2010 of 30 June 2010 amending Regulation (EU) No 185/2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.9.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.11.2011)

Sammendrag av innhold
Forordning nr. 573/2010 endrer forordning nr. 185/2010 som gir detaljerte gjennomføringsbestemmelser i tilknytning til de felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. Forordningen gir detaljerte bestemmelser om hvordan man kan benytte en bombehund (Explosive Detection Dog - EDD) for å gjennomføre en sikkerhetskontroll. Når det gjelder sikkerhetskontroll av passasjerer og håndbagasje, kan bombehunden kun benyttes i kombinasjon med andre "screening"-metoder. For kontroll av innsjekket bagasje er bruk av bombehund et selvstendig alternativ.

En bombehund skal kunne spore og avsløre en spesifisert enkeltmengde eksplosivt materiale. Sporingen av materialet skal kunne foretas uavhengig av form og plassering i bagasjen/innpakningen.

Videre er det i forordningen gitt bestemmelser om opplæring, hvilke krav som skal tilfredsstilles, samt godkjennelsesprosedyrer for hunden og føreren av hunden. Bombehunden med fører skal utdannes og etterutdannes for å sikre at nødvendige krav overholdes. Utdannelse av et team skal omfatte teoretisk, praktisk og "on-the-job" opplæring.

I kommisjonsbeslutning C(2010)3572 er det gitt mer detaljerte bestemmelser om hvilke krav og tester som hund og fører må oppfylle for å bli godkjent. Bestemmelsene i kommisjonsbeslutningen er hemmelig og vil ikke bli publisert. Dette fordi en publisering vil lette eventuell gjennomføring av et terroranslag.

Vurdering
Kommisjonsforordning (EF) nr. 573/2010 av 30. juni 2010 gir bestemmelser om når man kan benytte bombehunder ved sikkerhetskontroll av passasjerer, bagasje og frakt. I tillegg er det gitt bestemmelser om teamet (hund med fører) med krav til utdanning og godkjennelsesprosedyrer. Kommisjonsbeslutning 2010/774/EU gir utfyllende bestemmelser til kommisjonsforordning (EF) nr. 573/2010.

Flere land har på møter i EU-komiteen der dette ble behandlet, gitt uttrykk for at de er positive til at man kan benytte bombehunder som et alternativ.

Når det gjelder bruk av bombehunder på norske flyplasser har Avinor opplyst at de ikke har konkrete planer om å ta i bruk hunder.

Konklusjon
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning (EF) nr. 573/2010 ble vedtatt i EU 30. juni 2010 og trådte i kraft 20. juli 2010.

Når forordningen er inntatt i EØS-avtalen, vil den bli gjennomført i norsk rett ved forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.06.2010
Anvendelsesdato i EU
21.07.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 64, 22.10.2015, p. 325-329
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
20.05.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.05.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.05.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.09.2011
Anvendes fra i Norge
02.09.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0573
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro