Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Benin