Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Kapp Verde