Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Libanon