Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Tunisia