Felleseuropeisk koronasertifikat: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden