Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Kosovo